TJÄNSTER

Vi på Fenmark Design jobbar med reklambyråverksamhet och kan erbjuda många olika tjänster som skapar mervärde för både oss och dig eller ditt företag. Vi tror på starka samarbeten och relationer som bidrar till stora värden, utmaningar och framgångar för samtliga parter involverade. Vi har stor kunskap och erfarenhet av att förstärka varumärken genom:


Grafisk Profilering & Design

-  Bildbehandling, retuschering

-  Skräddarsydda logotyper, grafiska identiteter

-   Förpackningsdesign, trycksaker

-   Omslag (bok, album,  ..)

-  Rådgivning 


Strategisk Marknadsföring & Kommunikation

- Annonsering

- Kampanjer

- Sociala medier

- Varumärkesstrategier

- Hållbara idéer

- Rådgivning 


Bild & Film

- Reklamfilmer

- Foto (Miljö, personal, butik, mm.)

- Bildhantering (retusch, behandling, mm.)

- Rådgivning 


Hemsida

- Webbplatser

- Content (text, bild, mm.)

- Rådgivning 


Hållbarhet

Idag är hållbar utveckling en stor faktor för att lyckas som företag. Inte minst miljömässig hållbarhet för att värna om vår värld och framtid, men också intern social och ekonomisk hållbarhet för att det ska vara möjligt att fortsätta driva sitt företag på det sätt man vill i framtiden. Är du och ditt företag hållbart ur olika perspektiv bidrar du inte heller bara till en bättre miljö och en bättre arbetsplats, - det förstärker också ditt varumärke och rykte, något som är mycket positivt för framtida samarbetspartners och kunder.

- Rådgivning

- Teorier och modeller för applicering i arbetet

- Hållbarhetsanalyser, grundnivå

- Hållbar utveckling ur varumärkesperspektiv Utöver detta så försöker vi också väldigt hårt med att erbjuda ett personligt och professionellt bemötande. Till skillnad från många andra av våra digitala konkurrenter, vill vi gärna sätta oss ner med kunden och diskutera samt reflektera över arbetet, istället för att bara verka via email. Kunden kommer då enligt vår vision att vara mer delaktig i arbetet och kunna få betydligt många fler tankar besvarade. Detta gör vi gladeligen om det är möjligt. 


KONTAKTA OSS